ROOTS:  Buitenlessen

Een natuurlijke omgeving zorgt voor rust in het hoofd!

Waarom buitenlessen?

Naast dat het heel erg leuk is om buiten les te krijgen hebben diverse onderzoeken de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen (ivn.2023). Het IVN is het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Het ivn verscheen met een trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019. Waarom dit rapport? Iedereen kent de zorgwekkende trends: kinderen zitten uren gekluisterd aan schermen, spelen weinig buiten en kampen vaker al op jonge leeftijd met overgewicht en psychische klachten. Maar hoe keren we dit tij en zorgen we voor een gezonde en fijne toekomst voor nieuwe generaties?

Bekijk de video!

Hoe zien buitenlessen er uit bij ROOTS buitenavonturen?

  • ROOTS gelooft in de kracht van buitenlessen. Buiten hebben de kinderen letterlijk veel ruimte, er is genoeg zuurstof om de hersenen aan het werk te zetten, en de natuurlijke omgeving zorgt voor rust in het hoofd. De natuur is bij Roots het curriculum, wij richten onze lessen zo in dat deze aansluiten bij de Kerndoelen SLO en vertalen wij vanuit schoolprogramma’s zoals Blink naar ROOTS buitenlessen. Dit betekent dat de lessen vervangend zijn en niet naast het (vaak al drukke) schoolprogramma komen.
  • ROOTS heeft ervaren buiten(vak)docenten die een goede basis hebben op het gebied van kennis over de natuur. Zij hebben ervaring met de doelgroep en zijn in staat om voor elk passend thema een buiten les te geven. De school weet het beste voor welke thema’s onze vakdocenten een buitenles mogen organiseren. Tijdens de buitenlessen wordt de theorie direct in de praktijk gebracht, ROOTS heeft een unieke lesmethode ontwikkeld die ervoor zorgt dat de kinderen op hun eigen tempo leren en op verschillende manieren worden uitgedaagd. Bij de buitenlessen van ROOTS staat survival (overleven) centraal, in het breedste zin van het woord. De mens overleeft alleen door goed te zorgen voor de natuur, dit zorgt voor bewustwording.

Een Basisschool aan het woord

De kinderen van obs Piet Mondriaan krijgen vanaf dit jaar buiten les van ROOTS Buitenavonturen.

De Piet Mondriaan heeft wel een heel inspirerend leslokaal. Namelijk een buiten leslokaal in de natuur.
Na een succesvolle pilot krijgen groep 5 t/m 8 vanaf dit jaar allemaal buiten les.

De Piet Mondriaanschool in Abcoude acht de buitenlessen in de natuur van onschatbare waarde voor basisschoolleerlingen, omdat ze niet alleen educatieve voordelen bieden, maar ook bijdragen aan hun fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Het helpt immers bij het ontwikkelen van sensomotorische vaardigheden en verhoogt het bewustzijn van de wereld om hen heen. Ook moedigt het kinderen aan om actief bezig te zijn in hun eigen omgeving. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om meer te leren over planten, dieren, ecosystemen en de seizoenen zodat onze leerlingen een gevoel van respect en verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het milieu. De manier waarop de lessen worden georganiseerd is een meerwaarde omdat de kinderen worden aangemoedigd om te verkennen, te onderzoeken en te ontdekken. Dit bevordert hun nieuwsgierigheid en creatief denkvermogen.

Ervaring van een leerkracht van groep 8
De beide groepen 8 hebben onlangs twee geweldige buitenlessen van Roots ervaren. De lessen boden een perfecte mix van activiteiten: creatief, bewegen, spel, observeren, toepassen, luisteren en presenteren. Door eerst te luisteren en vervolgens actief aan de slag te gaan, bleven de kinderen allemaal geconcentreerd en betrokken. Ze werkten samen aan opdrachten, maar hadden ook de vrijheid om individueel aan de slag te gaan. De kinderen kregen de kans om de natuur op een praktische manier te ervaren en te verkennen in plaats van werken uit een werkboek en digitale les. Dit opende de ogen voor nieuwe details en aspecten van de natuur. Beide lessen eindigden met leuke spellen die aansloten bij de leerdoelen, waardoor de kinderen enthousiast bleven tot het einde. Deze buitenlessen waren een mooie belevenis, waardoor de kinderen geïnspireerd zijn geraakt,  waar ze hun grenzen hebben verlegd, waardoor ze meer begrip en waardering voor de natuur hebben gekregen en waarbij ze niet alleen veel hebben geleerd, maar ook hebben genoten van de natuur en samen plezier hebben gemaakt.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig?
ROOTS hoopt dat er nog meer scholen geïnspireerd raken na het lezen van deze pagina. ROOTS organiseert graag inspirerende buitenlessen op maat.

Wilt u meer weten of een afspraak inboeken voor een op maat gemaakt buitenlesprogramma. Klik op de informatie button!

Wat vinden jullie van ROOTS?